Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR

Kampania "Białej Wstążki"

Ostatnia modyfikacja: 28 styczenia 2016

 

"Lepiej mnie kochaj, niż bij"

 

Wiele ostatnio mówi się w Polsce o przemocy w rodzinie. Zaczyna przebijać się do świadomości społecznej, że jest to problem wysokiej wagi i nie można marginalizować go czy przemilczeć. Skala zjawiska w pełni zaczyna docierać do społeczności poprzez media.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, pogląd, system wartości i styl życia. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie istotną rolę odgrywają wzajemne stosunki pomiędzy rodzicami, a dziećmi, które powinny być oparte na miłości i zrozumieniu. Rodzice są wzorem dla dzieci. W przypadku destabilizacji rodziny nie jest ona w stanie realizować podstawowych zadań. Role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia należy zakwalifikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze,
o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Takiego, który prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.

Celem Kampanii jest zwrócenie uwagi na przemoc w rodzinie. Wszystkie społeczeństwa doświadczają przemocy. Skutecznych sposobów walki z przemocą jest wiele, wszystkie powinny opierać się na wysokiej świadomości praw każdego człowieka do zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz do poszanowania jego godności. Podejmowane działania przez Ośrodek mają na celu dotarcie do lokalnej społeczności.
Profilaktyka pozwala przedsięwziąć środki ostrożności mając na celu ograniczenie rozwoju i zmniejszenie występowania zjawisk uznawanych za niepożądane i dolegliwe społecznie.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Kampanii „ Białej Wstążki” organizowanej już po raz siódmy w Świnoujściu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Kampania realizowana będzie pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj, niż bij ” i będzie się odbywać w dniach od 19 – 27.11.2015 r.

Celem tegorocznej Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej.

W czasie trwania Kampanii na terenie miasta Świnoujście wywieszone zostaną plakaty informacyjne. W dniach 20 i 25.11.2015 r. w godz. 15:00 - 19:00 w budynku MOPR Świnoujście na ul. Dąbrowskiego 4 pok. 202 (II piętro) dla mieszkańców naszego miasta uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania przemocy. Dla osób zainteresowanych konsekwencjami prawnymi stosowania przemocy w rodzinie zostanie w dniach 23.11.2015 r. w godz. 10:00 – 13:00 oraz 24.11.2015 r. w godz. 17:00 – 19:00 otwarty punkt porad prawnych, także w budynku MOPR na ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202 (II piętro). Kolejnymi działaniami podjętymi w trakcie Kampanii „ Białej Wstążki ” będą warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, przeprowadzone przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Szkole Podstawowej NR 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I. Ponadto, w dniu 24.11.2015 r. w godz. 15:45 – 17:00 w Przedszkolu Miejskim NR 10 dla mieszkańców zorganizowano klub dyskusyjny „ Nie krzyczmy – rozmawiajmy”. Natomiast jak co roku w Areszcie Śledczym przeprowadzone zostaną warsztaty dla osób osadzonych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 20.11.2015 roku.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.