Przejdź do treści
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


sierpień

27

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).
Oferty należy składać w terminie do dnia 5 września 2014 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314.
Dodatkowe informacje udziela w godzinach 10.00 – 15.30 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91-322-54 -81.
 

sierpień

25

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Z dniem 1 listopada 2014r. ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych - Dz. U. poz. 959).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.).
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się przeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł (art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa z art. 5 ust 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli 664,00 zł.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR (pokój nr 216, telefon 91-322-54-80).
 

sierpień

22

Zapraszamy po wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Druki wniosków i załączników można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4 pokój 218 II piętro.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 1 do 31 sierpnia 2014r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2014r.,
- od 1 września do 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 30 listopada 2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-322-54-65 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na stronie internetowej MOPR http://www.mopr.swinoujscie.pl
 

1 / 93 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.