Przejdź do treści
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


pażdziernik

1

Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 1 października 2015 roku

Od dnia 1 października 2015r. nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do skorzystania z pomocy społecznej. Od tego dnia będą one wynosić odpowiednio 634 zł miesięcznie, jeżeli pomocy potrzebuje osoba samotna, oraz 514 zł miesięcznie dla osób w rodzinie. Dzięki tej zmianie więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy społecznej. Wspomniane kwoty progów będą stosowane przy ustalaniu prawa do świadczeń do końca września 2018 r., kiedy to nastąpi kolejna waloryzacja.

Tak jak do tej pory, kolejnym warunkiem uzyskania wsparcia będzie istnienie przesłanek uzasadniających przyznanie pomocy. Należą do nich między innymi: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wejście w życie nowych kryteriów dochodowych powoduje konieczność ustalenia nowych kwot świadczeń dla osób, które miały je przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o pomocy społecznej i pobierają je w momencie wejścia w życie zweryfikowanych progów (osoby pobierające zasiłki stałe). MOPR w Świnoujściu będzie więc musiał wszcząć postępowanie administracyjne i wydać nową decyzję w tej sprawie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 604 zł.

Podstawą prawną powyższej regulacji jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058).
 

wrzesień

29

Nowe świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie.
Nowelizacja przewiduje, że od przyszłego roku osoby bez prawa do zasiłku macierzyńskiego będą mogły otrzymać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie, przez 52 tygodnie po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie (przysposobienie lub objęcie opieką faktyczną). W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie większej liczby dzieci wypłata świadczenia będzie wydłużona nawet do 71 tygodni.
Świadczenie rodzicielskie będzie przyznawane na wniosek niezależnie od dochodu rodzi-ny.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalane od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką jeżeli wniosek o ustalenia prawa do świadczenia zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR (pokój nr 216, telefon 91-322-54-80).
 

wrzesień

29

„Złotówka za złotówkę” od 1 stycznia 2016r.

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 995) wprowadza od 1 stycznia 2016r. nowe zasady przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.
Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
Po wejściu w życie nowych przepisów przy przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami podzieloną przez ilość miesięcy, na które przysługiwałyby danej rodzinie w okresie zasiłkowym, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Według nowych zasad świadczenia rodzinne będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów rodziny. Minimalna kwota wypłacanego świadczenia wynosić będzie 20zł, tzn. w przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia nie będą przysługiwały.
Nowelizacja obejmie rodziny, które po nowym roku przekroczą próg dochodowy z powodu np. uzyskania dochodu po podjęciu zatrudnienia oraz rodziny, którym odmówiono prawa do świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. W drugim przypadku niezbędne będzie złożenie nowego wniosku.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR (pokój nr 216, telefon 91-322-54-80).
 

1 / 111 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.