Przejdź do treści
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


sierpień

4

Zaproszenie na program korekcyjno-edukacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza na program korekcyjno - edukacyjny dla osób przejawiających zachowania przemocowe.
Celem programu jest wypracowanie dobrych rozwiązań mających na celu umiejętne rozładowywanie negatywnych emocji i zachowań powodujących nieporozumienia i konflikty rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób poszukujących nowych rozwiązań radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nie bojących się pozytywnych zmian w swoim życiu.
Inauguracja programu zaplanowana jest na początek września 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, sala 313, piętro III.
Zajęcia realizowane będą w systemie 12 spotkań raz w tygodniu. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Zygarlicka w godzinach od 07.30 do 15.30, pod numerem telefonu 91-32-25-481.
Jeśli chcesz przeżyć ciekawą przygodę, która pomoże Ci zmienić Twoje dotychczasowe relacje z członkami Twojej rodziny ten program jest dla Ciebie.
Serdecznie zapraszamy.
 

lipiec

13

XII edycja Konkursu "Otwarte Drzwi" - PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Konkursem objęte są prace podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu.

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych prac konkursowych, biorąc pod uwagę w szczególności: aktualność podjętego tematu, poznawczą i merytoryczną wartość prac, możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów badań.

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.


Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Link do komunikatu na stronie internetowej PFRON
 

lipiec

3

DOBRE POMAGANIE

Dnia 28 czerwca 2015r. w Muszli Koncertowej odbyła się ogólnomiejska impreza „Dzień dobrego pomagania”. W ten piękny, letni dzień pokazano wystawę fotograficzną dotyczącą „właściwego pomagania” i „błędnego pomagania”. Organizacje pozarządowe i instytucje miały możliwość zaprezentowania swojej działalności oraz rozpowszechniania wśród mieszkańców miasta i turystów ulotek pod hasłem „Nie dawaj żebrzącym”. Oprócz Pana Pawła Sujki Zastępcy Prezydenta Miasta, przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście, organizacji pozarządowych, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w wydarzeniu wzięły udział: Gabriela Poniedziałek-Petruk - Dyrektor, Joanna Ingielewicz – Zastępca Dyrektora, Katarzyna Kwiecień – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Jolanta Czerec – pracownik socjalny/koordynator ds. bezdomności.

Piknik zorganizowany został przez pięć współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Hol” im. Jerzego Dobrowolskiego, Fundację Motywacja i Działanie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundację Hospicyjną „Przystań” oraz Stowarzyszenie Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna”.

Był on jednym z elementów zadania pn. „Prowadzenie kampanii informacyjnej przeciwdziałania żebractwu” realizowanego na zlecenie Miasta.

Po raz pierwszy w naszym mieście testowany jest nowy model zlecania usług organizacjom pozarządowym. Zlecenie Kooperacyjnego Rozwiązywania Problemu polega na kontraktowaniu zestawu zadań dla partnerstwa tworzonego do rozwiązania konkretnego, zdefiniowanego przez samorząd problemu, w tym przypadku jest to - ograniczenie skali zjawiska żebractwa na terenie miasta Świnoujście. Głównym celem zadania jest zmiana postaw społecznych wobec zjawiska żebractwa na terenie Miasta.

W ramach zadania zaplanowano następujące działania:
1) kampania informacyjno-promocyjna (ulotki i plakaty w trzech językach, skierowane do żebrzących jak i mieszkańców, zawierające informacje o szkodliwości udzielania datków osobom żebrzącym oraz o dostępnych formach wsparcia),
2) zorganizowanie wystawy fotograficznej dotyczącej „właściwego pomagania” oraz „błędnego” pomagania,
3) organizacja ogólnomiejskiej imprezy w Muszli Koncertowej pn. „Dzień dobrego pomagania” - występy zespołów muzycznych, prezentacja organizacji pozarządowych i instytucji działających w zakresie pomocy i wsparcia osób tego wymagających, dyżury specjalistów,
4) prowadzenie działań informacyjnych na portalach internetowych
 

Zdjęcia dzięki uprzejmości:

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "HOL" im. J. Dobrowolskiego

 

1 / 107 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.