Przejdź do treści
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


pażdziernik

21

Badanie jakości życia mieszkańców Świnoujścia w wieku 50 lat i więcej

Szanowni Mieszkańcy Świnoujścia

pragnę Państwa poinformować, iż w toku prac nad nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Świnoujściu zlecono firmie Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. przeprowadzenie badań pt: „Badanie jakości życia mieszkańców Świnoujścia w wieku 50 lat i więcej”. Wyniki badania posłużą do określenia celów polityki senioralnej dla miasta Świnoujście.

            Badanie jest anonimowe – w raporcie nie znajdą się informacje, które mogłyby wpłynąć na identyfikację Respondentów. Przeprowadzać je będą ankieterzy posiadający stosowny identyfikator oraz podpisany przeze mnie list polecający.

            W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy ankieterom Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o i w przypadku zwrócenia się do Państwa z ankietą o wzięcie w niej udziału.

            Państwa zaangażowanie będzie bardzo istotne dla wyników badań, które posłużą wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc oraz zrozumienie

 

Gabriela Poniedziałek-Petruk

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

 

 

pażdziernik

21

Ogłoszenie na świadczenie usług prawnych

 

                       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

 

poszukuje kandydatów do realizacji w ramach umowy zlecenia zadania polegającego na udzielaniu poradnictwa prawnego osobom doznającym przemocy w rodzinie, będącymi klientami  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Wymiar 6 godzin tygodniowo. 

Kandydat musi posiadać:

ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub zagraniczne studia prawnicze uznane w    Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagania:

znajomość przepisów dotyczących przemocy w rodzinie, prawa karnego, pomocy społecznej, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów.

Zakres zadań:

1) pełnienie dyżurów wsparcia prawnego,

2) udzielanie informacji o obwiązujących przepisach z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

     rodzinie, prawa rodzinnego i opiekuńczego, karnego, zabezpieczenia społecznego i praw

     lokatorów,

3) sporządzanie osobom korzystającym ze wsparcia  wniosków, pozwów oraz pozostałych    

     pism procesowych do Sądu Rodzinnego, Cywilnego, Prokuratury i innych instytucji z    

     uwzględnieniem dobra klientów SOWOPR i Zleceniodawcy.

 

Kandydaci zainteresowani zawarciem umowy zlecenia powinni złożyć :

1) ofertę zawierającą informacje o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym  

    oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów,

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych         

    zawartych w złożonej ofercie w celu zawarcia umowy zlecenia zgodnie z ustawą z 29   

    sierpnia    1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ).

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających wymagane dokumenty w terminie do 07 listopada 2016 roku do godziny 15.00  (pokój nr 314 III piętro) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. J. Dąbrowskiego 4, 72 – 600 Świnoujście.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-322-54-81 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.00.

 

Sporządził: A.Z.

 

 

 

 

 

pażdziernik

5

Punkt konsultacyjny dla mężczyzn ofiar przemocy

                        Coraz głośniej i częściej mówimy w naszym społeczeństwie o równym traktowaniu mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie powinno oznaczać także równość
w traktowaniu ofiar przemocy jak i dostępność w udzielaniu im pomocy. Tematyka mężczyzn jako ofiar przemocy wzbudza różne emocje, ponieważ kłóci się ona ze społecznym stereotypem silnego dominującego mężczyzny kojarzonego często z rolą agresora.
Trudno ludziom wyobrazić sobie, jak może kobieta bić mężczyznę i jak on może
na to pozwalać.

                         Z tego powodu mężczyznom – ofiarom przemocy nie jest łatwo zwracać się
o pomoc bądź dzielić się z kimś swoimi problemami, tym bardziej, iż często osobami tymi
są kobiety. Jeśli trudno zaufać Ci przyjacielowi, członkom rodziny może warto zwrócić się do specjalisty z zakresu przemocy, który tak jak Ty jest mężczyzną !!!

                     Dlatego też pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu chcąc łamać stereotypy, wychodząc naprzeciw mężczyznom borykającym się z tym problemem zapraszają na dyżury w dniach 10.10.2016 r. i 24.10.2016 r. w godzinach od 1700 do 1900  siedzibie Ośrodka przy ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202 (II piętro).

W tym czasie będzie dyżurować mężczyzna, który od lat zajmuje się tematyką przemocy. Dzięki rozmowie z nim będziesz mógł zrozumieć mechanizm przemocy i jak jej zapobiegać. Dowiesz się jakie zjawiska maja charakter przemocowy i czy występują w Twojej rodzinie. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia to jest to odpowiednie miejsce.

Dyżury w każdym miesiącu będą odbywać się w różnych terminach.

 

1 / 132 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.