Przejdź do treści
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


sierpień

19

Letni wypoczynek dzieci

W okresie wakacyjnym dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wzięły udział w wypoczynku letnim, którego organizatorem był Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu, przy dofinansowaniu Urzędu Miasta. Był to obóz wędrowny – „ABC Żeglarstwa”. Warunkiem uczestnictwa była umiejętność pływania. Łącznie wzięło w nim udział 20 dzieci w 2 terminach: 13-22 lipca 2015 r. oraz 24 lipca –2 sierpnia 2015 r.

W trakcie obozu dzieci przygotowywały żaglówkę do wyprawy w rejs, zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa na wodzie i uczestniczyły w rejsach między przystaniami po Zalewie Szczecińskim (Wapnica, Stepnica, Trzebież). W trakcie wypoczynku dzieci przygotowywały wspólnie śniadania, brały udział w konkursach, uczyły się dyscypliny, odpowiedzialności, obowiązkowości. Dni letniego wypoczynku stanowiły także dobrą okazję do zawiązania nowych znajomości. Uczestnicy obozu wrócili w dobrym zdrowiu, zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń.

W roku bieżącym także Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju POMERANUS zorganizowało wypoczynek dla 12 dzieci w koloniach odbywających się w Moryniu. Wypoczynek był finansowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Czas spędzony z rówieśnikami z różnych miejscowości zaowocował zawarciem nowych znajomości. Uczestnicy odpoczywali w sposób aktywny. Brali udział w szeregu konkursów, grach integracyjnych, spływach kajakowych, wycieczkach rowerem wodnym. Udane wakacje to w dużej mierze zasługa opiekunów i pomysłu na aktywny wypoczynek przy ograniczeniu korzystania z elektroniki do telefonu do rodziców.

W 2015r. z wypoczynku letniego ogółem skorzystało 32 dzieci wskazanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Uczestnicy wracali zadowoleni, deklarując chęć ponownego skorzystania z organizowanych wyjazdów w następnym roku.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie możliwość skierowania dzieci i młodzieży na równie atrakcyjne wakacje.
 

sierpień

13

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł), dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł; minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł; maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł; maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł; wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

sierpień

12

W dniu 14 sierpnia 2015 r. MOPR jest nieczynny

Z uwagi na to, że w tym roku dzień ustawowo wolny od pracy - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę 15 sierpnia, zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy, zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu dzień 14 sierpnia 2015r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników MOPR.

1 / 108 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.