Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


kwiecień

28

„Rodzina 500 +” – przyjmowanie wniosków od maja br.

Od maja br. wnioski o świadczenie będzie można składać w siedzibie MOPR przy
ul. Dąbrowskiego 4 (budynek przychodni):
- parter pokój nr 5, w godzinach od 7:30 do 15:30 (na 2-gie i kolejne dzieci – bez kryterium dochodowego),
- I piętro pokój nr 122, w godzinach od 7:30 do 15:30 (na 1-sze i kolejne dzieci).

Piątek - 29 kwietnia 2016 r. - to ostatni dzień, kiedy wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć na Warszowie (MDK FILIA NR 2, ul. Sosnowa 18 w godzinach 10:00 – 18:00).
Tylko do końca tygodnia pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu będą przyjmowali wnioski w ramach programu „Rodzina 500 +” w siedzibie MOPR w wydłużonym czasie pracy – od 7:30 – 18:00.

Zachęcamy także do korzystania z możliwości składania E-wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 +”. Wniosek elektroniczny można złożyć przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
 

kwiecień

22

Pierwsze wypłaty programu „Rodzina 500 +”

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wypłacili pierwsze świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 +” dla 183 osób, którym wydano już decyzje administracyjne przyznające świadczenie.
Do 21 kwietnia 2016r. do godziny 18:00 zostało złożonych w MOPR 1177 wniosków. O kolejności ich rozpatrywania, decyduje kolejność składania, po uprzedniej weryfikacji ich kompletności i poprawności przez pracowników Działu.
Ponadto informujemy, że w dniu 21 kwietnia br. pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego wypłacili dla 64 dzieci dodatki wychowawcze (analogiczne świadczenia przewidziane dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej).

Osoby, które nie złożyły wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego mogą to zrobić w:
1) siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (budynek przychodni):
- parter pokój nr 5, w godzinach od 7:30 do 18:00 (na 2-gie i kolejne dzieci – bez kryterium dochodowego),
- I piętro pokój nr 122, w godzinach od 7:30 do 18:00 (na 1-sze i kolejne dzieci);
2) na Warszowie – MDK FILIA NR 2, ul. Sosnowa 18 w godzinach 10:00 – 18:00.

Od maja br. zamknięty zostanie punkt przyjęć wniosków na Prawobrzeżu. Obsługa klientów w sprawach świadczenia wychowawczego będzie realizowana jedynie w siedzibie MOPR w godzinach od 7:30 – 15:30.

Wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” będą odbywały się raz na miesiąc, w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem wypłat przekazywanym wraz z decyzją (najbliższa kolejna wypłata – 25 maja 2016r.).
 

kwiecień

15

1000 wniosków w programie „Rodzina 500+”

W dniu 14 kwietnia br. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wpłynął tysięczny wniosek w programie „Rodzina 500+”. Do dnia dzisiejszego przyjęto łącznie 1030 wniosków, w tym 267 przesłanych drogą elektroniczną. Ponadto wnioski o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego (analogicznego świadczenia przewidzianego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej) złożono już na 65 dzieci z 67 uprawnionych.

Przyjmowanie wniosków przebiega sprawnie, bez kolejek. Pracownicy MOPR na bieżąco udzielają informacji na temat sposobu wypełnienia wniosku oraz dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego. Do tej pory wydano około 1500 druków wniosków o ustalenie prawa do świadczenia.

W przypadku, gdy konieczne jest poprawienie bądź uzupełnienie wniosku należy zgłosić się do pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w pokoju 122 (1 piętro) w godzinach od 7:30 – 18:00 w dni robocze. Klienci o konieczności dokonania korekt, informowani są telefonicznie (jeśli podali we wniosku numer telefonu) lub pisemnie.

Trwa wydawanie decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, a pierwsze wypłaty planowane są na 25 kwietnia br. Klienci, którzy nie posiadają rachunku bankowego świadczenie będą mogli odebrać osobiście w Banku Spółdzielczym w Wolinie filia w Świnoujściu przy ul. Chrobrego 18.

Przypominamy, że wnioski składać można w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (budynek przychodni):

- parter pokój nr 5, w godzinach od 7:30 do 18:00 (na 2-gie i kolejne dzieci – bez kryterium dochodowego),
- I piętro pokój nr 122, w godzinach od 7:30 do 18:00 (na 1-sze i kolejne dzieci).

Zachęcamy mieszkańców Prawobrzeża do korzystania w kwietniu br. ze specjalnie utworzonych punktów przyjęć wniosków:

- WARSZÓW – MDK FILIA NR 2, ul. Sosnowa 18,
od 01.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w godzinach 10:00 – 18:00,
z wyłączeniem 21.04.2016 r.

- PRZYTÓR – MDK FILIA NR 1
, ul. Zalewowa 40,
dnia 21.04.2016 r. w godzinach 10:00 – 18:00.
 

1 / 124 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.