Przejdź do treści
500+ dla osób niepełnosprawnych
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


lipiec

3

Podjęliśmy nominacje #GaszynCallenge.

Kochani,

w dniu 3 lipca 2020r. podjęliśmy nominacje #GaszynCallenge od Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu. Akcja ma na celu wsparcie finansowe na zakup leku i leczenie dla Frania ze Szczecina chorego SMA.

  Zgłaszamy wykonanie zadania.

  Nominujemy do wykonania zadania:

  1. Schronisko dla Osób Bezdomnych w Świnoujściu;

  2. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu.

 

 


  Trzymamy kciuki za powodzenie akcji.

  Pozdrawiamy wszystkich serdecznie.

 

 

 

 

 

 

lipiec

2

„ŚWIADCZENIA NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021”

Od 1 lipca 2020r. zachęcamy osoby uprawnione do świadczeń do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Od 1 sierpnia br. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu rozpoczną przyjmowanie tradycyjnych (w formie papierowej) wniosków o przyznanie świadczeń dobry start, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. Rozpatrywanie kompletnych wniosków oraz wypłaty przyznanych świadczeń są zależne od daty złożenia wniosku i kształtują się następująco:

1.    świadczenie dobry start

- wnioski z lipca i sierpnia 2020r. – do dnia 30 września 2020r.,

- wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020r. – do 2 miesięcy.

2.    świadczenie z funduszu alimentacyjnego

- wnioski z lipca i sierpnia 2020r. – do dnia 31 października 2020r.,

- wnioski z września 2020r. – do dnia 30 listopada 2020r.,

- wnioski z października 2020r. – do dnia 31 grudnia 2020r.,

- wnioski z listopada 2020r. – do dnia 31 stycznia 2021r.,

- wnioski z grudnia 2020r. i stycznia 2021r. – do dnia 28 lutego 2021r.

3.  zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy

- wnioski z lipca i sierpnia 2020r. – do dnia 30 listopada 2020r.,

- wnioski z września i października 2020r. – do dnia 31 grudnia 2020r.,

- wnioski z listopada i grudnia 2020r. – do dnia 28 lutego 2021r.

Druki wniosków będą udostępnione w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (na korytarzu II-go piętra) pod koniec lipca br.

 

 

czerwiec

25

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

 

 

1.       Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście,

NIP: 8551494769, REGON: 005473105

Reprezentowany przez Panią Dyrektor Gabrielę Poniedziałek – Petruk

 

2.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 274, poz. 1620) oraz programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821).

 Szkolenie maksymalnie dla 12 osób, w tym 8 osób na zawodowe rodziny zastępcze.

 

3.       Miejsce realizacji zamówienia:

MOPR zapewnia salę szkoleniową. Pozostałe warunki m.in. materiały szkoleniowe, poczęstunek dla kandydatów, ewentualny nocleg jak i wyżywienie trenerów zapewnia podmiot prowadzący szkolenie.

 

4.       Termin realizacji zamówienia:

Od lipca 2020r. do  połowy października 2020r.

 

5.       Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Po ukończeniu szkolenia podmiot prowadzący szkolenie wystawia każdemu uczestnikowi świadectwo ukończenia szkolenia.

 

6.       Wymagane dokumenty:

Podmiot prowadzący szkolenie dostarczy kopię programu i kopię dokumentu zatwierdzającego program szkolenia zgodny z rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 274, poz. 1610).

 

7.       Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru oferty: ocena merytoryczna programu i cena jednostkowa przypadająca na jednego uczestnika.

 

8.       Dodatkowe informacje:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia z powodu szczególnych okoliczności.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zapewni praktyki dla kandydatów na rodziny zastępcze.

 

9.       Forma kontaktu z zamawiającym:

Osoby do kontaktu: Justyna Daniel tel. 91 322 54 83, Magdalena Wardęska 91 322 54 96 ( od 7.30 do 15.30).

 

10.   Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę cenową wraz z dokumentami potwierdzającymi zaakceptowany przez właściwy organ  program szkolenia  należy składać do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 15.30 w MOPR w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl.

 

 

 

 

1 / 216 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.