Cały czas w różnych miejscach naszego miasta trwają zbiórki darów dla obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy. Serdecznie dziękujemy za Państwa ofiarność i prosimy o więcej J. W celu skorelowania wszystkich działań ustalono następującą procedurę przyjmowania i wydawania pomocy rzeczowej:

  1. Mieszkańcy mogą przekazywać dary w miejscu zbiórki, którym jest sala gimnastyczna Miejskiego Domu Kultury przy ul. Matejki 11. Wejścia od parkingu oraz od ulicy Matejki. W punkcie tym pracują wolontariusze z różnych organizacji i chętni mieszkańcy Miasta. W celu dołączenia do tej grupy prosimy o kontakt z Centrum Wolontariatu w Świnoujściu pod numerem telefonu 91 819 99 91.
  2. Posegregowana pomoc rzeczowa będzie wydawana uchodźcom wojennym z Ukrainy w Hotelu Cesarskie Ogrody, a także wysyłana do Ukrainy.

PUNKT ZBIÓRKI – Miejski Dom Kultury

PUNKT WYDAWANIA – hotel Cesarskie Ogrody

Przypominamy, że osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się pod numerem telefonu 725 533 697, natomiast osoby oferujące pomoc mogą ją zgłaszać pod numerem 723 275 065.