Świnoujście, 13.09.2021 r.

 

             Informujmy Państwa, iż Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina, w sierpniu 2021 roku zorganizowało 10 dniową kolonię dla dzieci w wieku szkolnym w podhalańskiej wsi Małe Ciche  położonej w województwie  małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin. Kolonia w całości sfinansowana była przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Z wyjazdu wakacyjnego skorzystało 10 dzieci z terenu miasta Świnoujście. Uczestnicy kolonii przebywali w ośrodku wypoczynkowym ”Jaskółka”, malowniczo położonym niedaleko górskiego potoku. Program kolonii obejmował miedzy innymi górskie wycieczki, poznawanie szlaków turystycznych oraz zwiedzanie Zakopanego i okolic. W czasie wolnym dzieci aktywnie uczestniczyły w grach i zabawach, konkursach, zajęciach plastycznych, artystycznych i sportowych.

Wyjazd spotkał się z dużym zadowoleniem, o czym świadczyły pozytywne opinie rodziców oraz dzieci, które poznały ciekawe miejsca oraz zawarły nowe przyjaźnie z rówieśnikami z innych miejscowości.

Życzymy dzieciom, aby w tym pozytywnym nastroju rozpoczęły nowy rok szkolny. Sukcesów w nauce  !!!

„ŚWIADCZENIA NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przyjmują wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Druki wniosków dostępne są na stronie https://www.mopr.swinoujscie.pl/dokumenty-do-pobrania.html#131-wnioski-dzial-swiadczen-rodzinnych oraz w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (na korytarzu II-go piętra).

Wnioski są przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00 w następujących pokojach:

- zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy – pok. 216, nr tel. 91 32 25 480,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pok. 218, nr tel. 91 32 25 465.

Terminy rozpatrywania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń i ich wypłaty są zależne od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i tak:

  1. świadczenie z funduszu alimentacyjnego

- wnioski z lipca i sierpnia 2021r. – do dnia 31 października 2021r.,

- wnioski z września 2021r. – do dnia 30 listopada 2021r.,

- wnioski z października 2021r. – do dnia 31 grudnia 2021r.,

- wnioski z listopada 2021r. – do dnia 31 stycznia 2022r.,

- wnioski z grudnia 2021r. i stycznia 2022r. – do dnia 28 lutego 2022r.

  1. zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy

- wnioski z lipca i sierpnia 2021r. – do dnia 30 listopada 2021r.,

- wnioski z września i października 2021r. – do dnia 31 grudnia 2021r.,

- wnioski z listopada i grudnia 2021r. – do dnia 28 lutego 2022r.

 

Wypłaty wszystkich przyznanych świadczeń za dany miesiąc realizowane są do końca tego miesiąca.

Zachęcamy Państwa do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl .