Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.30 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

W dniu 02 kwietnia 2022r. odbył się #234 Parkrun Świnoujście, który wspierał Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i każdy kto mógł i chciał oznaczył się niebieskim kolorem na znak solidarności z osobami autystycznymi. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mimo zimowej aury, dzielnie wspierali zawodników. Podczas biegu pobito pięć rekordów życiowych, a dwie osoby zadebiutowały na świnoujskiej trasie. Wszystkie działania wspierające i promujące osoby z niepełnosprawnościami w naszym mieście są niezwykle cenne i zasługują na naszą uwagę.

Zwycięzcom gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę z Parkrun Świnoujście!

1
2
3
Previous Next Play Pause
1 2 3