Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia oraz za pamięć.

Dyrektor oraz Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy w Świnoujściu.

Drogi Czytelniku,

w informacji z grudnia 2022r. dowiedziałeś się, jakie zadania i powinności spoczywają na rodzicu zastępczym. Dziś przyjrzymy się temu, na jakie wsparcie mogą liczyć rodzice zastępczy, pełniący swoją funkcję w mieście Świnoujście.

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka mają zapewniony szeroki zakres wsparcia w pełnionej przez siebie roli. Zaczynając od kandydatów na rodziców zastępczych, mogą oni liczyć na możliwość bezpłatnego uzyskania opinii psychologa o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodzica zastępczego a także na skierowanie na bezpłatne szkolenie w tym zakresie.

Tuż po umieszczeniu dziecka w rodzinie, rodzice zastępczy otrzymują dokumentację dziecka, w tym np. odpis aktu urodzenia tego dziecka, dokumenty medyczne, szkolne. Przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku zapewnione jest także uzyskanie diagnozy psychofizycznej.

Każda z rozpoczynających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, obejmowana jest wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej a w przypadku braku takiej osoby – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator pełni funkcję wspierającą rodzinę w jej funkcjonowaniu i wypełnianiu jej roli.

Opieka i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej może być źródłem zadowolenia ale też trudności. W tym drugim przypadku rodzice zastępczy mogą liczyć na nieodpłatne i nielimitowane (w ramach dostępności) specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne. Ponadto, pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Świnoujściu, mogą ułatwić rodzinom dotarcie do innej, wskazanej pomocy specjalistycznej.

MOPR w Świnoujściu docenia wagę roli rodzica zastępczego i wspiera rodziny w pełnieniu tej roli, także poprzez organizowanie dla nich szkoleń, które odbywają się co kwartał i są realizowane przez zewnętrznych szkoleniowców. Tematyka tych szkoleń jest ustalana wg rozeznanych potrzeb rodzin. Co miesiąc odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

Co warte podkreślenia, zarówno pomoc specjalistyczna, jak i szkolenia i grupy wsparcia wpisują się w tematykę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych.

Ostatnią, ale nie mniej ważną formą wsparcia jest pomoc pieniężna, którą rodzina otrzymuje na każde umieszczone w rodzinie dziecko. Ponadto, jeśli pełnisz funkcję zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, otrzymasz także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wysokość pomocy pieniężnej oraz wysokość wynagrodzenia są zależne od tego, jaką rodziną ustanowi cię Sąd. Zależy ona także od stanu zdrowia przyjętego do pieczy zastępczej dziecka.  

Drogi Czytelniku, niezależnie od opisanych form wsparcia, Dyrektor MOPR i pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Świnoujściu, chętnie wesprą Cię lub pokierują tak, byś z czymkolwiek się spotkasz, pełniąc funkcję rodzica zastępczego, nie został z tym sam.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się bliżej osobie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.