W piątek 30 września 2022r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenie potrwa do 9 października 2022r. Kandydaci szkolą się by pełnić funkcję rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych, w tym pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. W jego rezultacie, możliwość pełnienia funkcji rodziny zastępczej uzyska 6 osób z terenu miasta Świnoujście.

Szkolenie na zlecenie MOPR w Świnoujściu, realizuje Fundacja Rodzina Plus z Krakowa, której oferta spełniła określone wymogi.

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 września  2022 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.30 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej
liczby uczestników.