Opracowanie niniejszego „Informatora dla osób niepełnosprawnych” zostało przewidziane, jako jedno z zadań „Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” przyjętego uchwałą Nr XXXIX/332/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005r. a obecne wydanie jest wznowieniem publikacji z 2007r.
Znajdą w nim Państwo najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. orzecznictwa lekarskiego, legitymacji osoby niepełnosprawnej, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zasiłków a także kształcenia i przejazdów środkami komunikacji publicznej.
Spośród szeregu ustaw, które określają prawa osób niepełnosprawnych najważniejszym aktem prawnym, w całości poświęconym osobom niepełnosprawnym jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dotarcie do możliwie najszerszej wiedzy na temat uprawnień im przysługujących, zostały one zebrane i przedstawione w niniejszej publikacji..
Stan prawny informatora opracowany jest na dzień 1 stycznia 2014r. Biorąc pod uwagę ewentualne zmiany w przepisach, jakie może w przyszłości wprowadzić ustawodawca, należy składając wniosek we właściwym urzędzie upewnić się o aktualności danego przepisu.
Mamy nadzieję, że oddawana w Państwa ręce broszura spełni swoją rolę, a zawarte w niej informacje okażą się przydatne w codziennym życiu.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

"Informator - przewodnik osoby niepełnosprawnej"  do pobrania