Lp.

Komórka organizacyjna MOPR

Nazwisko i imię

Nr wew.

Nr pokoju

1.

Sekretariat

Kołodziejczyk Gabriela – stanowisko ds. kancelarii i archiwizacji
Tymrakiewicz Halina – stanowisko ds. BHP

460

fax 461

314

2.

Zastępca Dyrektora

Łatkowska Agnieszka

468

314

3.

stan. ds. organizacyjnych

stan. ds. administracyjnych

Kowalewska Agnieszka

Kobińska Małgorzata

485

314

4.

stan. ds. kadr

Ciechanowska Aneta

479

313a

5.

stan. ds. osób niepełnosprawnych

Reda – Grzeszek Dorota – kierownik

Weremij Monika

482

5

6.

Biuro ds. obsługi informatycznej

Szczucki Waldemar kierownik

Załoga Tomasz

499

311

7.

Dział Świadczeń

Gutkowska Dagmara – kierownik

490

315

Karlińska Agnieszka, Wąsik Katarzyna

491

316a

Staszkowska Teresa, Sierpińska Magdalena

492

316b

8.

Dział Usług Opiekuńczych

Bieganowska Iwona – kierownik

490

315

Pastwa Magdalena, Rzepka Kamila

493

316

9.

Dział Finansowo – Księgowy

Małgorzata Procukiewicz – Główna Księgowa

Janc Sylwia

463

319

Jon Dagmara

Głowacka Monika

464

320

320a

10.

Dział Pracy Socjalnej

(pracownicy socjalni)

 

 

Babińska Marta – kierownik / Zielniewicz Paulina

471

223

Grunwald Karolina, Bielecka Adrianna

470

217

Zarzycka Beata, Czech Roman

472

224

Ostrowska Agnieszka

475

225

Kubiak Bartosz – asystent rodziny

Śmiarowska Magdalena – asystent rodziny

Żurek Katarzyna – asystent rodziny

473

226

Klemczak Dominika

489

227

Marach Dorota, Szmitke Urszula

494

228

Brenk Dorota, Judkiewicz Maria

478

229

Szymańska Marlena

476

203

Dobrowolska Jolanta, Zakens Grażyna

498

122

Nowak Kinga, Silewicz Alicja
Malka Kamila

467

474

123

11.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Kowal Adriana

497

318

12.

Dział Pieczy Zastępczej
i Poradnictwa Specjalistycznego

 

 

koordynatorzy rodzinnej pieczy

zastępczej:

 

 

Morawska Ewa – kierownik

Zatorska Małgorzata

483

209

Andrzejczak Beata
Bartkowicz Anna

484

211

Woźniak Magdalena (pedagog)
Śnieć Jarosław (koordynator)

496

107

Kurdek Agnieszka (koordynator)

Dębicka Kamila (koordynator)

469

108

Brzóska Romualda (koordynator)

504

108a

poradnictwo specjalistyczne

495

129

13.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Śmierciak Renata – kierownik

488

214

Yuliia Heichenko

486

213

psycholog

487

212

14.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Baczyńska Beata – kierownik

Baran Wioleta

466

218

Pieroszkiewicz Sylwia

Kapyś Agata

Choroszkiewicz Natalia

480

222b

Krysiak Kamila

Kępińska-Pawłowska Beata

Pastuszka Joanna

465

216

 

 

 

15.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Zygarlicka Agnieszka – kierownik

Dubowska Monika

Piłat Mariusz

Lawręc Marta

481

202

prawnik, psycholog SOWOPR

477

203a