W dniu 15 października 2020 roku zakończona została realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc pod nazwą „ Porozumienie kontra przemoc domowa”. Program realizowany był pod nadzorem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Zajęcia odbywały się w systemie spotkań grupowych i indywidualnych raz w tygodniu od lipca 2020 roku. Zajęcia rozpoczęło 11 osób, ukończyło 7 uczestników.

Celem programu było przede wszystkim wypracowanie przez uczestników umiejętności rozładowywania negatywnych zachowań i emocji, które są źródłem konfliktów i nieporozumień w rodzinie.

Program skierowany był do osób, które chciały szukać nowych rozwiązań w kierunku radzenia sobie z emocjami negatywnie wpływającymi na relacje w rodzinie.