W dniu 27 listopada 2020 roku w Świnoujściu zakończyła się organizowana po raz trzynasty przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie Kampania ,, Białej Wstążki”.

Na świecie jest to największa międzynarodowa akcja mająca na celu przerwanie milczenia oraz zatrzymanie zjawiska przemocy wobec kobiet. Kampania zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec płci przeciwnej. Do akcji przyłącza się co roku wiele miast i instytucji z różnych państw, w tym Polski.

W Świnoujściu Kampania trwała od 16 do 27 listopada 2020 r. W jej trakcie w SOWOPR czynny był telefoniczny punkt konsultacyjny dla mieszkańców miasta, w którym można było skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa z dziedziny przeciwdziałania przemocy. W dniu 25 listopada 2020 roku czynny był  punkt konsultacyjny skierowany do funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. Z kolei  od 23 do 26 listopada 2020 roku otwarty był telefoniczny punkt konsultacyjny dla pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ,, Tęcza”.

Międzynarodowa Kampania ,, Białej Wstążki” organizowana w Świnoujściu pod hasłem ,, Lepiej mnie kochaj, niż bij”, stanowi niewątpliwie jeden z niezbędnych elementów służących do podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też przedsięwzięcie to od lat gości również w naszym Mieście.