Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, na ręce Pani Gabrieli Poniedziałek – Petruk Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwiaty oraz życzenia dla wszystkich Pracowników MOPR złożył Pan Janusz Żmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujścia oraz Pan Paweł Sujka Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujścia.

Z powodu trwającej w tym dniu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta Świnoujście, na której były omawiane projekty uchwał dotyczące ważnych spraw dla mieszkańców Świnoujścia, władze Miasta nie mogły wziąć udziału w spotkaniu z pracownikami MOPR.