Dnia 14 czerwca 2024r. odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych. Spotkania takie mają miejsce kwartalnie. Tym razem nasze rodziny nabywały wiedzę z tematu zaburzeń funkcji poznawczych u dzieci. Uczyły się, jak zauważać zmiany w tym obszarze i gdzie szukać wsparcia. Szkolenie przeprowadziła pedagog, specjalistka z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Pani Agnieszka Jäger a ofertę szkoleniową przedstawiło Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia, czas na nie przeznaczony upłynął im zdecydowanie zbyt szybko. Na zdjęciach prowadząca oraz uczestnicy, którzy wyrazili zgodę na publikację wizerunku.